Bergen

I Bergen vert Kystens dag arrangert 7. juni, saman med Torgdagen. Det vert mellom anna båtar, musikk, buekorps, historiar og dans.

Program:
Deltakande farty samlast ved Munkebryggen før innseglinga startar kl 09.55
10.00 Tellnes Trio spelar opp
10.00 Innsegling – fartya går til kai.
10.15 Vi tek i mot Nordnes Batallion som feirar 150 år i år.
10.25 Formannen har ordet
10.30 Opning av Torgdagen i Bergen 2008 ved byrådsleiar Monica Mæland
10.45 Torgsangen (Kormix stiller opp og støttar)
10.50 Kormix stemmer i
11.10 Kanuttene skal heidrast
11.30 Røvarhistorier frå Gråsteindalen v/Jimmy Øvredal
11.40  Os Durspelsamskipnad klemmer i veg.
11.55 Sotra Folkedanslag svingar seg
12.10 Halvoren og Steinslandsgjengen i vanleg stil
12.25 Pause frå scenen

13.15 Ausekarane med Tor Endresen og Bjørn Jensen dreg i gong.
13.30 Borgermesteren om bymann og stril.
13.45 Askøybeljen finn tonane.
14.00 Strilaringen stokkar føtene.
14.15 
14.30 Barneleikarringen til ”Ervingen” dansar i veg.
14.45 Bergen Juniorspelemannslag spelar opp
15.00 Øygarden toradarklubb dreg belgane.
15.15
15.30 Slutt.

~program (pdf)