Hitra og Frøya

I 2006 hadde Frøya og Hitra, i regi av ÆGIR, mer enn 450 skoleelver på besøk på oppdrettsanlegg og fabrikkanlegg på land på Kystens dag. Også i år tar ÆGIR initiativ til å invitere alle skoleelver på Frøya og Hitra til å bli med på sjøen.
 
Kystens Dag på Hitra og Frøya er delt i to større arrangement:
 
– Torsdag 7. juni: Kystens dag for skolene på Hitra og Frøya.
– Lørdag 9. juni: Kystens dag med et treff i ÆGIRsalen på Kystmuseet for oppdrettspionerene i regionen. Treffet har tittelen «Da Norge lærte å dyrke havet» og starter kl 15.00.
Det blir også åpent oppdrettsanlegg for lokalbefolkning, hyttefolk og turister.

Kontakt:
ÆGIR/v daglig leder Steen Peitersen
mobil 918 36 384

Mer om arrangementene:
~Kystens dag
~Pioneertreff