Indre Sogn

I Indre Sogn vert Kysten sin dag feira nesten ei heil veke med med konsertar og arrangement for store og små. Arrangør er Indre Sogn Kystlag.

~program og informasjon


På Kystens dag var det mellom anna dåp av båtar i Aurland i Indre Sogn.