Indre Sogn

Indre Sogn Kystlag er ein organisasjon under Forbundet KYSTEN, som arbeidar for å ta vare på tradisjonar samt fremja kulturverdiane som ligg langs kysten og fjordane våre. Vi markerar Kysten sin dag med tradisjonelle sognebåtar på fjorden, verdiskaping og aktivitetar for store og små i Indre Sogn. I ”tre dagar til ende” i helga den 7.-9. juni har du høve til å bli med på noko ”gøy”.

~sjå program