KYSTENS DAG – informasjonsenheten
Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo

Sigbjørn Larsen
E-post: sigbjorn.larsen@fkd.dep.no
Tlf: 97 62 46 78


Tlf 66 91 16 00 – Mobil 908 66 705 / 481 45 550

Tore Henning Larsen
E-post: torehla@online.no

www.norevent.no

Original Grafisk Design - Tlf. 22 83 02 02