Kystens dag 2005

Fiskeri- og kystdepartementet har, i samarbeid med våre etater og en rekke organisasjoner, tatt initiativet til å arrangere kystens dag den 9. juni 2005. Kystens dag vil i år samtidig være Fiskeri- og kystdepartementets markering i forbindelse med 100 års markeringen for unionsoppløsningen. Målet med kystens dag er å sette fokus på kysten og våre marine næringer, på en positiv måte.

Det vil bli ulike aktiviteter og markeringer flere steder langs kysten, med et hovedarrangement på rådhusbrygga i Oslo.

Hvorfor 9. juni?
Den 9. juni 1905 ble det norske flagget for første gang heist i et selvstendig Norge, på norske skip, på forsvarets installasjoner, samt på offentlige bygninger over hele landet. Forsvaret vil markere dagen med flaggheising blant annet i Halden, ved Akershus Festning i Oslo, på Oscarsborg, ved Karljohansvern i Horten, i Kristiansand, Trondheim, Bergen og Vardø. Flere av disse stedene må kystens dag markeres. I tillegg arbeider vi for å få til ulike markeringer av kystens dag blant annet i Ålesund, Bodø, Tromsø og Svolvær.

Om arrangementene
Det blir fiskekonkurranse, båtparade, trossekasting, norsk sjømat, musikk og kulturaktiviteter. Det blir også åpen dag på flere av landets fiskeri- og havbruks-lokaliteter på kystens dag. Målet er at vi på denne måten kan benytte den 9. juni til å sette et positivt fokus på fiskeri- og havbruksnæringen og sjøtransporten, ja, hele vår kyst og vår kystkultur. Det fortjener hele kysten og alle som bor og arbeider her! Mer om arrangementene.

Om arrangørene
Kystens dag arrangeres av Fiskeri- og kystdepartementet i samarbeid med Norges Fiskarlag, Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Redningsselskapet, Kystvakta, Forbundet Kysten, Norsk Fyrhistorisk Forening, Eksportutvalget for fisk, Kystdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsintituttet.

På disse steder markerer forsvaret flaggdagen:
Oslo, Akershus Festning
Drøbak, Oscarsborg Festning
Halden, Fredriksten Festning
Kongsvinger
Horten, Karl Johansvern
Kristiansand
Bergen, Bergenhus Festning
Trondheim, Kristiansten Festning
Setermoen
Vardø, Vardøhus Festning