Kystens dag 2007


I fjor var hovedarrangementet for Kystens dag i Brønnøysund, der det blant annet var mulig å få kjøre Elias-båter.
Heis flagget på Kystens dag!

9. juni er Kystens dag og det er all grunn til å heise flagget for å vise at vi er stolt over alt kysten står for! Tradisjonell kystkultur står i fokus på mange av arrangementene fra Oslo til Kirkenes, men Kystens dag er også Sjømatens dag og Havbrukets dag.

Kystens dag markeres med en rekke arrangement rundt om i landet. I år er hovedarrangementet lagt til Bergen som en del av den tradisjonelle Torgdagen. Her blir det stor aktivitet på Torget med båter, sjømat og underholdning. Årets fyrtårnpris blir delt ut av Fiskeri- og kystdepartementet.

-Det er utrolig flott å få være en del av entusiasmen for kysten og dens verdier som kommer til syne gjennom alle de lokale arrangementene, sier prosjektleder Kari Østervold Toft. Hun oppfordrer alle til å ta del i det som foregår i eget nærmiljø lørdag 9. juni.

Har du lyst å bidra til feiringen på ditt hjemsted? Ta initiativ! Du kan søke støtte til arrangement hos oss. Send en e-post til Kari Østervold Toft.

~arrangement på Kystens dag

Mal for plakat og annonse:
Flott om den brukes på alle arrangement under paraplyen Kystens dag.