Om kystens dag

Visjon:
En årlig festdag for kysten.

Mål:
Dagen skal sette positivt fokus på kysten, fiskeri-og havbruksnæringen, sjøtransporten, havner og farleder, sjømat, forskning, forvaltning, ja hele vår kystkultur.

Datovalg:
Den 9. juni er valgt fordi det var denne dagen at det norske flagget for første gang ble heist på offentlige bygninger, skip og festninger langs kysten i et selvstendig Norge i 1905.

Flaggdag:
Alle kan heise et flagg for å markere dagen uansett hvor de bor.

Avgrensninger og definisjoner:
Dagen skal være en festdag for alle. Derfor er navnet ”Kystens dag”. Dermed kan også alle føle seg hjemme i feiringen av dagen uansett hvilken tilknytning de måtte ha til kysten.

Dagen skal markeres med flaggheising kl.1000. Ellers vil markeringene foregå på ulike vis, avhengig av ulike steder og ulike aktører som markerer dagen på forskjellige vis rundt om i landet.

Dette skal være en dag for fest og glede, gjerne med spesielle aktiviteter for barna. Dagen skal ikke brukes politisk. Dette er dermed ikke en dag for politisk agitasjon og debatt, men en folkefest der ulike næringer og politiske ståsteder kan forenes om en positiv markering av kysten.

Fyrtårnprisen:
Fiskeri- og kystministeren deler denne dagen ut fyrtårnprisen. Prisen tildeles den eller de som har gjort en spesiell innsats for kysten.

Kontaktperson:
prosjektleder Kari Østervold Toft
tlf. 91 38 06 29 


«Gamle Helgeland» . Fra Kystens dag i Brønnøysund i 2006. Foto: Havforskningsinstituttet.