Osen kommune

Osen kommune er en kystkommune preget et utrolig mangfoldig og spennende natur. Vi har et rikt fiske- og fugleliv, og skolen ligger slik til at vi har nydelig utsikt til storhavet. Både naturen og folket er preget av at storhavet ligger åpent foran oss, og dette fører igjen til at folket her ute påvirkes av naturkrefter som gir oss både sol og orkan. I og med at skolen er inne i en ”flytteprosess” har vi måttet framskynde dagen, og den ble gjennomført 2.juni 2008.

Vi arrangerte en ”kystens dag!” for våre elever, og målet var å gi elevene et innblikk i kystkultur og verdiskapning, og også gi dem mulighet til å føle på livet hvilke aktiviteter som finnes langs kysten vår.

Paradoksalt nok har vi, midt ute i havgapet, dessverre liten mulighet til å skaffe til veie råvarer til å kunne meske oss med alt havet har å by på. Her finnes alt fra kamskjell til breiflabb, men de færreste av elever og lærere har smakt slike delikatesser. Vi vil at alle ved skolen skal få kjennskap til alt spiselig i havet, og har lyst til å kunne tilberede dette på en slik dag. I tillegg vil vi gi elevene mulighet til å oppleve alt som er knyttet til dette arbeidet, og også trekke en historisk linje ”fra før til nå”.