Kystens dag
Kystens dag 2007
Kystens dag markeres med en rekke arrangement rundt om i landet. I år er hovedarrangementet lagt til Bergen som en del av den tradisjonelle Torgdagen. Her blir det stor aktivitet på Torget med båter, sjømat og underholdning. Årets fyrtårnpris blir delt ut av Fiskeri- og kystdepartementet.
Kystens dag 2006
Brønnøysund står i sentrum på Kystens dag, fredag 9. juni 2007. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sammen med en rekke andre ministrer fra det nordatlantiske fiskeriforvaltningsområdet er samlet på hurtigruteskipet MS Polarlys for å diskutere bærekraftig utvikling og tiltak mot overfiske.
Kystens dag 2005
Fiskeri- og kystdepartementet har, i samarbeid med våre etater og en rekke organisasjoner, tatt initiativet til å arrangere kystens dag den 9. juni 2005. Kystens dag vil i år samtidig være Fiskeri- og kystdepartementets markering i forbindelse med 100 års markeringen for unionsoppløsningen. Målet med kystens dag er å sette fokus på kysten og våre marine næringer, på en positiv måte.